خانه / درباره ما

درباره ما


اینجانب علی اکبر خلیلی مهدیرجی دانشجوی کارشناسی ارشد برق- گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک در دانشگاه زنجان می باشم.
بنده در وبسایت شخصی خودم قصد دارم تا برخی از تحقیقات شخصی خودم و سری آموزش های متنوع در زمینه های مختلف برق-الکترونیک را قرار داده تا در زمینه های لازم و پرکاربرد کمک حال دیگر محققین در این زمینه باشد.
امیدوارم با نظراتتان در مورد سایت و برنامه های آن به بنده حقیر در پیشبرد کارایی سایت کمک کنید
با تشکر