خانه / image processing / معرفی توابع کاربردی پردازش تصویر در نرم افزار matlab – بخش اول
توابع پرکاربرد در پردازش تصویر|پردازش تصویر|متلب|matlab|image processing

معرفی توابع کاربردی پردازش تصویر در نرم افزار matlab – بخش اول

توابع پرکاربرد در پردازش تصویر|پردازش تصویر|متلب|matlab|image processing

با سلام

به امید خدا قصد دارم تا طی چند پست به معرفی برخی توابع مهم و پرکاربرد در پردازش تصویر متلب بپردازم. امیدوارم با نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون در پربار شدن این مطالب کمک حال این حقیر باشید.

معرفی توابع کاربردی پردازش تصویر در نرم افزار matlab – بخش اول

دراین بخش توابع زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

۱- imformat

۲- imfinfo

۳- size

۴- whos

۱- imformat

این تابع لیستی از فرمت های مختلف تصاویر که در نرم افزار متلب قابلیت خواندن و نوشتن و دریافت اطلاعات آن وجود دارد را نمایش می دهد.

۲- Imfinfo:

این تابع مشخصات تصویر فراخوانده شده را نمایش میدهد

l = imfinfo('2.jpg');

l =
Filename: 'E:\image folder\2.jpg'
FileModDate: '30-Oct-2016 11:00:54'
FileSize: 140333
Format: 'jpg'
FormatVersion: ''
Width: 661
Height: 935
BitDepth: 24
ColorType: 'truecolor'
FormatSignature: ''
NumberOfSamples: 3
CodingMethod: 'Huffman'
CodingProcess: 'Sequential'
Comment: {}

توابع پرکاربرد در پردازش تصویر|پردازش تصویر|متلب|matlab|image processing

دریافت سایز تصاویر و ماتریس ها و ریختن مقدار آن در یک ماتریس جدید:

[M,N]=size(I);

این تابع سایز تصویر مورد نظر، شامل تعداد ستون ها و تعداد سطرها را برمیگرداند.

M : تعداد سطرها

N : تعداد ستون ها

اگر تصویررنگی باشد، تعداد ستونها را سه برابر بر میگرداند، rgb

توابع پرکاربرد در پردازش تصویر|پردازش تصویر|متلب|matlab|image processing

مشخصات تصاویر و ماتریس ها:

Whos

نمایش مشخصات تصاویر و ماتریس های تعریف شده در برنامه تا این لحظه توسط این تابع انجام می شود

بعنوان نمونه:

توابع پرکاربرد در پردازش تصویر|پردازش تصویر|متلب|matlab|image processing
whos-1
توابع پرکاربرد در پردازش تصویر|پردازش تصویر|متلب|matlab|image processing
whos-2

ادامه معرفی توابع کاربردی در پردازش تصویر در نرم افزار متلب را در بخش های بعدی وبسایت دنبال نمایید.

توابع پرکاربرد در پردازش تصویر|پردازش تصویر|متلب|matlab|image processing

درباره admin

دیدگاهتان را بنویسید